Mach3- Spindle Setup (Cài đặt trục chính)

Spindle (Trục chính)
 • Tín hiệu nối Mach3 và Breakout Board (Motor Outputs, Spindle Setup)
 • Tín hiệu lệnh M3 và M5 (bật và tắt động cơ: Output Signals)
 • Thông số điều khiển (PWM, velocity và acceleration: Motor Turning)
 • Vòng quay lớn nhất (Spindle Pulleys)
 • Cần có:

 • Breakout board có 1 rơle dùng cho lệnh M3
 • Breakout board có tín hiệu Analog điều khiển tốc độ động cơ 0-10vdc
 • Biến tần điều khiển động cơ 3 pha
 • Động cơ 3 pha
 • Tín hiệu nối Mach3 và Breakout Board (Motor Outputs, Spindle Setup)

  Cài đặt Port và Pin cho spindle tại Configs\Ports & Pins\Motor Outputs. Chân Pin sẽ tùy theo nhà sản xuất Breakout Board nhưng phổ biến là Pin=14. Trong hình dưới Port=1 và Pin=14. Lựa chọn Enable.

  Tín hiệu lệnh M3 và M5 (bật và tắt động cơ: Output Signals)

  Cài đặt trong 2 màn hình.

  • Cài đặt Output #1 cho lệnh M3 trong Configs\Ports & Pins\Spindle Setup
  • .
  • Cài đặt Output #1 cho spindle tại Configs\Ports & Pins\Output Signals
  • .

  Màn hình cài đặt rơ-le lệnh M3. Chọn Output số 1.

  • Bỏ lựa chọn Disable Spindle Control
  • Clockwise (M3) Outoput# gõ vào 1
  Spindle Setup Mach3

  Chuyển sang màn hình Output Signals. Tìm Output #1. Cài đặt Port=1, Pin=1, Enable.

  Thông số điều khiển (PWM, velocity và acceleration: Motor Turning)

  Chuyển sang màn hình Spindle Setup. Trong phần Motor Control:

  • Chọn Use Spindle Motor Output
  • Chọn Step/Dir Motor
  • PWMBase Freq. gõ vào 50
  • Minimum PWM gõ vào 50%

  Chuyển sang màn hình Configs\Motor Turning.

  Giả sử động cơ 3 pha có tần số hoạt động 400Hz (Rating Frequency) và tốc độ 24000vòng/phút. Cài đặt dải tốc độ cho Spindle như sau:

  • Step per gõ vào 60
  • Velocity gõ vào 24000
  • Acceleration có thể chọn 2000 đến 6000
  Spindle Velocity and Acceleration Setup Mach3

  Vòng quay lớn nhất (Spindle Pulleys)

  Chuyển sang màn hình Configs\Spindle Pulleys.

  • Max Speed gõ vào 24000
  • Ratio gõ vào 1

  Keywords: Cài đặt điều khiển tốc độ trục chính máy CNC

  TOP