Hướng dẫn cách tạo favicon.ico


Sử dụng PaintBrush hoặc Paint.NET để tạo file ảnh dạng jpg hoặc gif hay png. Kích thước nên chọn 16 x 16 pixels. Bạn nhớ để chế độ GridView để hiện lưới chia ô.

Hướng dẫn cách tạo favicon.ico

Tạo file mong muốn trên Paint Brush, ghi lại với tên file a.jpg

Hướng dẫn cách tạo favicon.ico

Chuyển file a.jpg sang favicon.ico Online trên đia chỉ

Sau khi bạn chọn file a.jpg vừa tạo và chuyển đổi online. Khi đã hoàn tất trang sẽ đưa ra đường dẫn để người sử dụng download file có tên favicon.ico

Cuối cùng là copy file favicon.ico vào thư mục gốc httpdocs trên web server của trang web của bạn.


Keywords: Hướng dẫn cách tạo favicon.ico

TOP