Giới thiệu phần mềm


A) Các phần mềm quản lý vật tư miễn phí

ABC Inventory

Phần mềm quản lý (miễn phí) đến từ Almyta Systems được sử dụng bởi các công ty vừa và nhỏ. Phần mềm không hạn chế số lượng bản ghi và cho phép quản lý từ khi tạo đơn hàng đến khi giao hàng cho khách hàng. Dưới đây là bảng tóm tắt các đặc điểm chính của phần mềm này:

Download tại đây

 • Cho một người dùng
 • Thực hiện với nhiều công ty
 • Thực hiện với nhiều kho trong một công ty
 • Sử dụng các loại tiền tệ khác nhau
 • Tự động cập nhật tỷ giá
 • Xuất dữ liệu ra Excel, Word, HTML hay Text
 • Chức năng sap chép dữ liệu
 • Sao lưu dữ liệu
 • Khôi phục lại các chức năng
ABC-Inventory-Software

Các chức năng chính

Đơn hàng

 • Đặt hàng hàng hóa và tài sản cố định
 • Tự động tạo số đơn hàng
 • Quản lý nhận hàng theo đơn hàng
 • Tự động sinh đơn hàng dựa vào lịch sử đặt hàng
 • Tham chiếu giá trên báo giá
 • Điều khoản thanh toán và ghi chú
 • In đơn hàng
 • Cảnh báo tồn kho thấp
 • Qui đổi đơn vị hàng hóa
 • Tạo mã hàng hóa tạm thời
 • Cho phép nhận từ nhiều kho của nhà cung cấp (bản thương mại)
 • Xem và tìm kiếm
 • Hỗ trợ phê duyệt đơn hàng
 • Hỗ trợ đơn hàng mua một lần duy nhất

Tồn kho

 • Bảng tổng hợp tất cả các hạng mục hiện có
 • Lọc các hạng mục
 • Chi tiết của hạng mục
 • Điều chỉnh tồn kho
 • Nhập xuất hàng sử dụng mã vạch
 • Giá trị tồn kho
 • Tìm kiếm
 • Tính dự báo tồn kho dựa trên số liệu quá khứ

Bán hàng

 • Thống kê đơn hàng của đơn vị hoặc kho
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý địa điểm giao hàng
 • Tìm kiếm
 • Báo giá cho đơn đặt hàng
 • Xuất hóa đơn
 • Thanh toán
 • Phương thức giao hàng

Quảng cáo

Lệnh sản xuất

 • Không có trong bản miễn phí

Bảng cấu thành vật tư (BOM)

 • Không có trong bản miễn phí

Tài sản cố định

 • Không có trong bản miễn phí


Stock-In Inventory

Phần mềm nhỏ gọn Stock-In Inventory có các phiên bản miễn phí và bản nâng cấp có bản quyền. Bản miễn phí đặc biệt phù hợp cho các đơn vị vừa và nhỏ. Nó cho phép theo dõi các sản phẩm và hạng mục: các giao dịch và các loại giao dịch. Nó trợ giúp trong việc theo dõi tồn kho và đặt hàng bổ sung, tiếp nhận và quản lý đơn hàng, kiểm kê kho.

Download tại đây

Stock-In Inventory

InFlow Inventory

Phần mềm thương mại và có bản dùng thử miễn phí. Nó cho phép quản lý khách hàng, nhà cung cấp cùng với các kho khác nhau.

 • Cho phép nhiều kho thuộc 1 đơn vị
 • Chuyển đổi giữa các đơn vị tiền tệ và đơn vị đo
 • Bảng cấu trúc vật tư (BOM)
 • In và gửi email
 • Quản lý tồn kho và đặt hàng bổ sung
 • Quản lý đơn đặt hàng, bán hàng
 • Quản lý nhận hàng, giao hàng, thanh toán
 • Quản lý báo cáo
Stock-In Inventory

Keywords: Giới thiệu phần mềm

TOP