EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 1

Text Orientation- Căn văn bản và điều chỉnh hướng văn bản từ dưới lên trên

Việc căn và điều chỉnh hướng văn bản có thể được thực hiện trong từng ô, hoặc các ô sau khi đã liên kết (Merge)

Text Orientation

Điều chỉnh hướng văn bản từ dưới lên trên (phần văn bản màu vàng)-Trích từ ma trận kỹ năng

1) Hướng văn bản từ dưới lên trên trong ô Excel

 • Bôi đen các ô, sau đó chọn Format/Cells... Trong menu hiện ra bấm vào Alignment, sau đó đánh vào 90.
  Text Orientation

  Điều chỉnh hướng văn bản từ dưới lên trên (phần văn bản màu vàng)-Trích từ ma trận kỹ năng

  2) Thêm đường chéo vào ô

 • Để thêm đường chéo chia ô A1 thành 2 nửa trên và dưới và chọn ô, sau đó chọn Format/Cells... Trong menu hiện ra bấm vào Border
  Text Orientation

  Chèn đường chéo bằng cách bấm vào vị trí đánh dấu vòng tròn màu đỏ

  3) Thêm văn bản dạng Text Box vào trong ô (Công đoạn sản xuất và Người thao tác)

 • Bấm vào biểu tượng Text Box, sau đó bấm và giữ chuột để vẽ một hình chữ nhật.
  Text Orientation

  Chèn một Text Box

 • Đánh vào nội dung "Công đoạn sản xuất".
  Text Orientation

  Chèn một Text Box

 • Để làm mất đường viền và để nền Text Box không che mất đường chéo ta bấm vào Text Box, chọn Format/Text Box... Trong menu hiện ra bấm vào Colors and Lines. Chọn "No Fill" và "No Line". No Fill sẽ đảm bảo nền Text Box không che mất đường chéo.
  Text Box

  Xóa nền và đường bao Text Box  Keywords: Excel-Căn dòng văn bản hướng từ dưới lên hoặc từ trên xuống; Text Orientation;

 • TOP