Excel: Các cách hiển thị slides trên màn hình Các cách hiển thị slides trên màn hình

Các chế độ hiển thị trên màn hình được liệt kê trong menu View. Chế độ được sử dụng nhiều nhất là Normal View - đây là chế độ mặc định. Phía trên phần màn hình bến trái ta có lựa chọn Outline và Slides.

Excel - Các cách hiển thị slides trên màn hình

Outline: hiển thị văn bản có trong nội dung các trang, còn Slides: hiển thị hình ảnh các slide trong file. Khi ở chế độ Slides bạn dễ dàng di chuyển thứ tự các trang bằng cách nhắp vào trang, giữ chuột, rê và thả.


Chế độ Slides Sort cho phép bạn duyệt thu nhỏ tỉ lệ slide trên màn hình và vì thế có thể hiển thị nhiều slides cùng lúc để bạn duyệt qua. Bạn có thể sử dụng kéo nhả để di chuyển thứ tự slide.

Excel - Các cách hiển thị slides trên màn hình

Chế độ Notes Page hữu ích cả trong khi trình bày thử và khi trình bày trước đám đông. Ở chế độ này người sử dụng máy tính sử dụng nó như lời nhắc nếu có thông tin chi tiết khó nhớ hay có điểm gì đó cần lưu tâm mà trong khi trình bày ta có thể quên. Hãy tận dụng nó. Bạn cũng yên tâm rằng nội dung trong phần Notes sẽ không hiện lên màn hình projector mặc dù bạn nhìn thấy nó trên màn hình máy tính của bạn.

Excel - Các cách hiển thị slides trên màn hình

Chế độ Slide Master thực tế nó không phải là một slide thông thường mà nó là slide định dạng chung cho tất cả các slide trong file. Thay đổi đối với trang Master sẽ có tác dụng với toàn bộ các slide nên bạn cần kiểm tra kỹ khi thay đổi. Thí dụ muốn hiện Trang xxx ở phía dưới mỗi slide ta chỉ việc chèn số Slide vào Master slide rồi đánh thêm chữ Trang phía trước <#> là xong.

Excel - Các cách hiển thị slides trên màn hình

Đến đây bạn đã hình dung ra mỗi một slide nên có một định dạng thích hợp nào đó (layout). Để duyệt tổng thể layout của các slides ta chọn View > Slides Sort ta thấy rằng bên trái là các slides theo thứ tự và bên phải là layout tương ứng. Di chuột để chuyển giứa các slide phía bên trái ta sẽ thấy layout của nó tương ứng trên nửa màn hình phải. Nếu không thấy Slide layout bạn chọn Format > Slide Layout

Excel - Các cách hiển thị slides trên màn hình

View > Color/Gray scale cho phép xem văn bản ở chế độ màu hay đơn sắc hay đen trắng.

View > Ruler hiện và tắt thước căn.

View > Grid and Guide cho phép căn vị trí theo lưới ô vuông.

TOP