EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 3
Excel: Cách xây dựng đồ thị trên Excel

Cách xây dựng đồ thị trên ExcelCác loại đồ thị.

Cách tạo một đồ thị.

Tạo các thay đổi trên đồ thị cho trước.


Biễu diễn số liệu trên đồ thị là một phần rất quan trọng trong các tài liệu và báo cáo. Thông tin biểu diễn bằng đồ thị trước hết dễ nhìn thấy nhất, và dễ nhớ do nó có thông tin hình ảnh.

1) Các loại đồ thị

Có nhiều kiểu đồ thị được định nghĩa sẵn trong Excel. Tùy theo nhu cầu sử dụng ta sẽ chọn kiểu đồ thị nào. Những kiểu thường gặp nhất là biểu đồ. Biểu đồ cột biểu diễn số liệu theo cột và nó cho biết sự chênh lệch về độ lớn của các số liệu trong đồ thị - biểu đồ có thể đặt thẳng đứng hay nằm ngang. Biểu đồ phần trăm biểu diễn bằng hình tròn trong đó mỗi hạng mục được biểu diễn là một phần của hình tròn - sử dụng biểu đồ này cho các phân tích tỉ lệ phần trăm. Đồ thị là các đường biểu diễn sự thay đổi của các đại lượng theo thời gian. Đồ thị XY dùng để khảo sát sự biến đổi tương đối của đại lượng này so với một đại lượng khác và thường gắn với một đối tượng khảo sát nào đó. Biểu đồ hình nón dùng để biểu diễn các đánh giá nào đó và được đánh giá trên nhiều đối tượng khác nhau.Biểu đồ bong bóng sử dụng để biểu diễn mối quan hệ của 1 đại lượng với 2 đại lượng còn lại, khảo sát trên nhiều đối tượng khác nhau: thí dụ như biểu diễn kết quả bán hàng theo số lượng nhân viên bán hàng và số điểm bán lẻ.

1) Biểu đồ dạng cột

Excel - Đồ thị: Biểu đồ dạng cột

2) Biểu đồ phần trăm

Excel - Đồ thị: Biểu đồ phần trăm

3) Đồ thị

Excel - Đồ thị: Đồ thị

4) Đồ thị XY

Excel - Đồ thị: XY (Scartter)

5) Biểu đồ radar

Excel - Đồ thị: Biểu đồ radar

6) Biểu đồ bong bóng

Excel - Đồ thị: Biểu đồ bong bóng

2) Các bước tạo dựng đồ thị

-Để tạo một đồ thị đầu tiên cần tạo bảng số liệu cho đồ thị (Source data). Dữ liệu đồ thị thường tổ chức theo cột hoặc theo hàng.

-Chọn kiểu đồ thị bằng cách chọn Insert > Chart.

-Hiển thị các thông tin trên điện thoại bằng cách chọn Chart Options.

-Thay đổi cách trình bày đồ thị bằng cách vào Format Plot Area.

Thí dụ các bước thực hiện tạo dựng đồ thị sau:

Excel - Đồ thị: Biểu đồ cột

2.1) Tạo bảng dữ liệu đồ thị tại địa chỉ (B28:C31)

Excel - Đồ thị: Biểu đồ cột

2.2) Chọn Insert > Chart. Trong cửa sổ Chart Wizard chọn Column

Excel - Đồ thị: Biểu đồ cột

Bấm vào Next ta có hình dạng đồ thị như trong hình dưới:

Excel - Đồ thị: Biểu đồ cột

Tới đây hình dạng đồ thị đã được xây dựng xong. Bấm vào Next màn hình tiếp theo để thêm nhiều lựa chọn trình bày đồ thị: Title=tiêu đề đồ thị, Axes: các trục đồ thị, Gridlines: các đường chia đồ thị, Legend: chú thích đồ thị, Data Labels: hiện thông tin đồ thị, Data Table: hiện bảng dữ liệu nằm ngay phía dưới đồ thị. Tại màn hình Title bên dưới gõ vào:

  • Chart title = Tổng số bán
  • Category (X) axis = Khu vực
  • Value (Y) axis = Chiếc
Excel - Đồ thị: Biểu đồ cột

Đến đây nhấn Enter để hoàn tất quá trình tạo đồ thị.

Excel - Đồ thị: Biểu đồ cột

3) Tạo thay đổi một đồ thị đã có

3.1) Thay đổi font chữ, cỡ chữ: Bấm chuột phải vào đồ thị cần chỉnh sửa, chọn Format Chart Area > Font.

Excel - Đồ thị: Biểu đồ cột

3.2) Thay đổi tô màu nền đồ thị: Bấm chuột phải vào nền đồ thị, chọn Format Chart Area, trong cửa sổ mới thay đổi Border cho viền khung, Area cho màu nền đồ thị. Thí dụ này thay màu nền đồ thị sang màu trắng.

Excel - Đồ thị: Biểu đồ cột

3.3) Thay đổi đường chia trong đồ thị: Bấm chuột phải vào đường chia đồ thị, trong cửa sổ hiện ra thay đường chia thành nét chấm.

Excel - Đồ thị: Biểu đồ cột

3.4) Thay đổi màu cột: Bấm chuột trái vào một cột đồ thị, bấm phím phải chọn Format Chart Area. Sau đó chọn Area là màu xanh (blue).

Excel - Đồ thị: Biểu đồ cột

Nếu muốn thay đổi màu chỉ riêng một cột thì nháy kép vào cột tương ứng, khi đó chỉ môtị cột được chọn.

3.5) Hiện giá trị trên cột đồ thị: Bấm vào cột đồ thị, bấm phím phải chọn Format Chart Area > Data Labels, đánh dấu vào Values.

Excel - Đồ thị: Biểu đồ cột

Sau bước trên ta có:

Excel - Đồ thị: Biểu đồ cột
TOP