EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 16
Excel: Lọc dữ liệu trong cột (Filter)

Lọc dữ liệu trong cột (Filter)


Chức năng Filter cho phép chỉ hiển thị các dòng mà một trong các ô giá trị của nó được xác định.

Có thể tiến hành lọc trong nhiều cột.

Các điều kiện lọc có thể là "=", ">", "<", ">=", "<=",...

Sử dụng Auto Filter hoặc Advanced Filter.


1) Lọc trên một hay nhiều cột sử dụng Auto Filter

Auto Filter sẽ thực hiện lọc số liệu ngay trên vùng dữ liệu bạn chọn. Điều đó có nghĩa là chỉ các dòng đáp ứng điều kiện mới hiện ra, các dòng còn lại sẽ được ẩn đi. Các dòng ẩn đi có thể được hiện trở lại khi ta bỏ chế độ Auto Filter.

Thí dụ: cần thiết lấy ra số liệu từ bảng dưới đây: Nhãn hiệu Exciter, sản phẩm Movistar để so sánh số liệu các khu vực khác nhau trên toàn quốc.

Bảng số liệu trước khi lọc

Lọc dữ liệu trong cột (Filter)

Bảng số liệu sau khi lọc: Lọc nhãn hiệu là Exciter và tên sản phẩm là 150 Movistar:

Lọc dữ liệu trong cột (Filter)

1.1) Các bước thực hiện Auto Filter

 • Bấm vào 1 ô trong vùng chứa dữ liệu.
 • Chọn menu Data\Filter\Auto Filter.
 • Trên dòng tiêu đề xuất hiện ký hiệu Auto Filter.
 • Bấm vào mũi tên trong ô Nhãn hiệu, chọn Exciter.
 • Tiếp theo bấm vào ô Tên sản phẩm, chọn 150 Movistar.

Bấm vào 1 ô trong vùng chứa dữ liệu. Chọn menu Data\Filter\Auto Filter:

Lọc dữ liệu trong cột (Auto Filter)

Trên dòng tiêu đề xuất hiện ký hiệu Auto Filter. Bấm vào mũi tên trong ô Nhãn hiệu, chọn Exciter:

Lọc dữ liệu trong cột (Auto Filter)

Tiếp theo bấm vào ô Tên sản phẩm, chọn 150 Movistar:

Lọc dữ liệu trong cột (Auto Filter)

Kết quả cuối cùng:

Lọc dữ liệu trong cột (Auto Filter)
Nhận xét:

Auto Filter dễ áp dụng khi các điều kiện lọc là các giá trị bằng với giá trị trong ô. Sử dụng Advanced Filter có thể lọc được các kết quả sử dụng các điều kiện lọc đa dạng hơn.

2) Lọc trên một hay nhiều cột sử dụng Advanced Filter

Khi sử dụng Advanced Filter người dùng cần phải định nghĩa điều kiện lọc. Việc tạo ra điều kiện lọc tương đối đơn giản bằng cách copy dòng tiêu đề ra một vùng khác. Các điều kiện lọc là các giá trị nằm trong bảng. Phương pháp này cung cho sử dụng các phép toán so sánh trong điều kiện lọc, có thể sử dụng bảng số liệu gốc để tạo ra nhiều bảng kết quả lọc khác nhau.

2.1) Điều kiện lọc cho Advanced Filter

Xét điều kiện lọc màu vàng trong bảng dưới đây. Tạo bảng này bằng cách bôi đen dòng tiêu đề bảng dữ liệu, bấm phím phải chọn Copy, bấm vào ô A25 bấm phím phải chọn Paste. Các giá trị trong các ô C26, D26 và G26 là các giá trị lọc:

C26: Exciter nghĩa là Nhãn hiệu bằng Exciter. D26: 150 Movistar nghĩa là Tên sản phẩm bằng 150 Movistar. G26: >=500 nghĩa là Doanh số bán hàng trong tháng 6 lớn hơn hoặc bằng 500.

Chỉ các dòng nào thỏa mãn tất cả 3 điều kiện ở trên sẽ nằm trong kết quả lọc.

Khi sử dụng Advanced Filter ta sẽ xuất kết quả lọc ra vung từ ô A28.

Lọc dữ liệu trong cột (Advanced Filter)

2.2) Các bước thực hiện Advanced Filter

 • Bôi đen dòng tiêu đề, bấm chuột phải, chọn Copy.
 • Bấm vào ô A25, bấm chuột phải, chọn Paste.
 • Vào dữ liệu lọc trong các ô C26, D26 và G26 (bạn cũng có thể copy từ bảng dữ liệu).
 • Bấm vào ô bất kỳ trong bảng dữ liệu, chọn Data\Filter\Advanced Filter. Trong bảng hiện ra chọn Copy to another location.
 • Bấm chuột vào ô Criteria Range. Khi chuột nhấp nháy trong ô này, di chuyển chuột đến ô A25, bấm và bôi đen các ô A25:G26. Khi nhả chuột địa chỉ các ô này sẽ tự động nhập vào ô Criteria Range
 • Bấm chuột vào ô Copy to. Khi chuột nhấp nháy trong ô này, chi chuyển chuột đến ô A28, bấm vào ô này. Địa chỉ ô tự động được cập nhật vào ô Copy to.
 • Nhấn OK để hoàn tất.

Bôi đen dòng tiêu đề, bấm chuột phải, chọn Copy:

Lọc dữ liệu trong cột (Advanced Filter)

Bấm vào ô A25, bấm chuột phải, chọn Paste:

Lọc dữ liệu trong cột (Advanced Filter)

Vào dữ liệu lọc trong các ô C26, D26 và G26:

Lọc dữ liệu trong cột (Advanced Filter)

Bấm vào ô bất kỳ trong bảng dữ liệu, chọn Data\Filter\Advanced Filter. Trong bảng hiện ra chọn Copy to another location:

Lọc dữ liệu trong cột (Advanced Filter)

Bấm chuột vào ô Criteria Range. Khi chuột nhấp nháy trong ô này, di chuyển chuột đến ô A25, bấm và bôi đen các ô A25:G26. Khi nhả chuột địa chỉ các ô này sẽ tự động nhập vào ô Criteria Range:

Lọc dữ liệu trong cột (Advanced Filter)

Bấm chuột vào ô Copy to. Khi chuột nhấp nháy trong ô này, chi chuyển chuột đến ô A28, bấm vào ô này. Địa chỉ ô tự động được cập nhật vào ô Copy to:

Lọc dữ liệu trong cột (Advanced Filter)

Kết quả cuối cùng:

Lọc dữ liệu trong cột (Advanced Filter)

Nếu muốn có Nhãn hàng Grande hiện trong kết quả lọc ta chỉ cần sửa lại điều kiện lọc bằng cách thêm Grande vào ô C27 như phần màu vàng. Thực hiện lại các bước ở trên kết quả thu được:

Lọc dữ liệu trong cột (Advanced Filter)

Trường hợp cần lọc số liệu trong bảng trên cho các sản phẩm có chứa 150 trong Tên sản phẩm ta cần phải sử dụng các hàm xử lý chuỗi để tách chuỗi. Ta sẽ trở lại bài toán này trong phần Excel - Nâng cao.

TOP