EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 5

Merge Cells - Tạo liên kết ô

Các ô liền nhau có thể được liên kết thành một ô. Thí dụ:
Merge Cells

  • Merge các ô trên một dòng
  • Merge các ô trên một cột
  • Merge các ô trên nhiều dòng và cột
  • Điều chỉnh và căn văn bản trong ô

Trong thí dụ dưới đây ta muốn các ô màu vàng liền thành một ô vì các tháng từ Tháng 1 đến Tháng 12 thuộc cùng năm 2016.

Tạo 1 ô lớn hơn từ các ô cạnh nhau (Merge)

Ta thực hiện như sau:
  • Bôi đen các ô D2:O2
  • Bấm phím phải, chọn Format Cells...
  • Trong cửa sổ hiện ra, chọn Merge cells
Tạo 1 ô lớn hơn từ các ô cạnh nhau (Merge)

Cũng có thẻ thực hiện nhanh bằng cách chọn lệnh trên thanh công cụ - Merge and Center

Tạo 1 ô lớn hơn từ các ô cạnh nhau (Merge)

Kết quả:

Tạo 1 ô lớn hơn từ các ô cạnh nhau (Merge)


Keywords: hợp nhất các ô;

TOP