EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 3
Excel - Cố định địa chỉ ô trong công thức
  • Cố định địa chỉ ô sử dụng ký hiệu $ trước dòng hoặc cột: Thí dụ $E$5
  • Chỉ cố định cột: $E5
  • Chỉ cố định hàng: E$5
  • Địa chỉ với ký hiệu $ sẽ không thay đổi khi ta quét công thức (hay copy công thức).

Thực hiện thí dụ chuyển giá trị thành tiền từ VND sang USD theo tỉ giá trong ô E15. Đánh công thức vào ô F2: =E2/E15.
Excel - Cố định địa chỉ ô trong công thức

Thay vì phải vào công thức trong các ô tiếp theo F3...F10 ta làm như sau.
  • Sửa công thức trong ô F2 thành =E2/E$15 để cố định địa chỉ dòng 15.
  • Chọn ô F2.
  • Di chuột đến góc dưới bên trái ô F2 đến khi con chuột chuyển sang hình dấu cộng màu đen (hình dưới)
Excel - Cố định địa chỉ ô trong công thức

Nhả chuột thu được kết quả như hình dưới đây.
Excel - Cố định địa chỉ ô trong công thức

Excel - Cố định địa chỉ ô trong công thức
Nhận thấy công thức trong ô F9 là E9/E$15 có dòng 9 thay đổi (trong E9) nhưng dòng 15 vẫn giữ nguyên (trong E$15).
TOP