Tìm backlash trên các trục XYZ và cài đặt giá trị tìm được trên Mach3


Giữa trục vít và đai ốc luôn có khe hở nên khi trục vít đảo chiều quay, đai ốc không thể ngay lập tức chuyển động theo trục vít mà bị trễ một khoảng nào đó để khe hở này được thu hẹp trở thành tiếp xúc. Khoảng hở này là backlash trong mach3.

backlash of screw in CNC machine

Trong mach3 backlash được cài đặt bằng độ rộng của khe hở Config> Backlash:

backlash of screw in CNC machine in Mach3

Chuẩn bị cài đặt Backlash cho máy phay CNC, cần có:

  • Máy tính đã cài đặt Mach3.
  • Đồng hồ so.
backlash of screw in CNC machine in Mach3

Các bước thực hiện, giả sử trục Z:

  • Đưa giá trị backlash của Z về 0.
  • Sử dụng đồng hồ so di chuyển để đầu dò chạm qua bàn XY một khoảng lớn hơn 1mm.
  • Đưa kim đồng hồ về 0, đồng thời đưa tọa độ Z trong mach3 về 0 (Z=0).
  • Bấm vào nút MDI trên màn hình Mach3, gõ vào lệnh: G0 Z1.
  • Sau lệnh trên Mach3 đã di chuyển Z một khoảng 1mm, nhìn vào kim đồng hồ sẽ thấy khoảng dịch chuyển thực tế đồng hồ đo được là nhỏ hơn 1mm, giả sử là 0.92mm. Như vậy giá trị backlash của trục Z là 0.08mm tại bước này.
  • Cài đặt 0.08 vào màn hình Backlask, và nhớ đánh dấu Backlash Enable.
  • Lặp lại các bước trên nếu cần, lưu ý là từ bước này trở đi sai lệch của đồng hồ sẽ được + hoặc - vào giá trị backlash trước đó trong Mach3.

Chúc bạn thành công.Keywords: Tìm backlash trên các trục XYZ và cài đặt giá trị

TOP