LẬP VÀ QUẢN LÝ MỤC TIÊU P-D-C-A


Khi nhu cầu quản lý và kiểm soát hoặc cải tiến được đặt ra, bạn có thể sử dụng phương pháp PDCA để thực hiện.

 • Sử dụng PDCA đối với quá trình đã và đang vận hành.
 • Sử dụng PDCA đối với quá trình mới hay dự án mới.

Sử dụng PDCA hiệu quả cần một số kỹ năng:

 • Kỹ năng thu thập và phân tích số liệu.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.

Một cách ngắn gọn PDCA là:

 • P: Plan = Lập kế hoạch.
 • D: Do = Thực hiện theo kế hoạch P.
 • C: Check = Kiểm tra thực tế và kế hoạch P.
 • A: Action = Hành động tùy thuộc vào C.

 • Hành động C thường kèm theo các điều chỉnh và các điều chỉnh đó sẽ được cập nhật vào kế hoạch ban đầu P thành P1 và tạo thành một vòng tròn quản lý PDCA.

P: Plan = Lập kế hoạch

Nội dunh chính gồm đặt ra mục tiêu và phương pháp cũng như tiến độ đạt được mục tiêu:

 • Mục tiêu?
 • Phương pháp thực hiện?
 • Thời gian hoàn thành?

-Đặt mục tiêu là vấn đề không dễ vì nó liên quan đến tổng thể mọi hoạt động trong một đơn vị, hoặc liên quan đến chi phí đầu tư hay năng lực của thiết bị chế tạo ra sản phẩm. Vì vậy đây là điểm quan trọng trong cả quá trình. Mục tiêu đặt ra cần thể hiện rõ tính cải tiến nhưng cũng phải thực tế vì nếu mục tiêu đặt ra không có cơ sở để thực hiện được thì kết quả khó đạt được. Để đặt mục tiêu cần phải thu thập số liệu hiện tại và quá khứ để làm cơ sở phân tích. Nếu là quá trình mới thì phải dựa vào các kết quả nghiên cứu hay kết quả thực hành hay mẫu. Đặt mục tiêu nên theo "S-M-A-R-T". Trong một nhà máy hay tổ chức lớn việc lập kế hoạch mục tiêu thường được tiến hành từ trên xuống dưới.

-Phương pháp thực hiện cần được phân tích và lựa chọn để làm cơ sở cho việc thực hiện sau này. Phương pháp thực hiện cần chú trọng theo "4-M".

-Thời gian hoàn thành cho từng mục tiêu cần thể hiện rõ để thuận lợi cho các khâu D-C-A sau đó.

D: Do = Thực hiện theo kế hoạch P

Thực hiện theo kế hoạch đã đề ra trong P. Các phương pháp thực hiện cần được nghiên cứu kỹ và triển khai chính xác. Các phương pháp mới cần được đào tạo và huấn luyện thì triển khai trước khi thực hiện để đảm bảo tính chuẩn xác. Các dữ liệu khi thực hiện cần được thu thập và thể hiện rõ ràng trong báo cáo để có thể tổng hợp và phân tích.

Phải quản lý tốt hồ sơ về tiến độ và kết quả, thực hiện theo:

 • Đúng phương pháp.
 • Đúng thời điểm.
 • Đúng chủng loại/ dụng cụ.
 • Đúng số lượng.

C: Check = Kiểm tra thực tế và kế hoạch P.

-Kiểm tra để phát hiện các sai khác so với kế hoạch: các chỉ số, mục tiêu và kết quả từng công đoạn, cũng như cần điều chỉnh các phương pháp tiến hành.

-Sau khi phát hiện các vấn đề thì cần phân tích và tìm các nguyên nhân. Vì chỉ khi tìm ra được nguyên nhân thì mới đưa ra hành động khắc phục hiệu quả.

A: Action = Hành động tùy thuộc vào C

-Thực hiện các hành động dựa trên kết quả kiểm tra trong C. Tùy theo các vấn đề mới phát sinh để có các hành động và điều chỉnh P một cách hợp lý.


Keywords: LẬP VÀ QUẢN LÝ MỤC TIÊU PDCA

TOP