EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 3
Bài tập phân tích Chi phí lợi ích

Sử dụng:

 • SUM
 • SUMPRODUCT
 • NPV
 • IRR

Phân tích chi phí lợi ích đơn giản - CBA

CBA là một trong các công cụ các nhà quản lý sử dụng để đánh giá việc đầu tư là có lợi hay mang lại rủi ro cho công ty. Điểm mấu chốt của việc tiến hành phân tích là dự đoán được chính xác các chi phí cũng như các lợi ích mang lại tại các thời điểm trong tương lai một cách chính xác.

Người ra quyết định có thể là người không đưa ra được các dự báo tác động về mặt tài chính nên cần có một đội ngũ nhân lực có chuyên môn trợ giúp.

Bước 1: Tính toán tất cả các phi phí

Chi phí trực tiếp
 • Chi phí vốn đầu tư
 • Chi phí thuế và bản quyền
 • Chi phí tư vấn
 • Chi phí đăng ký
 • Chi phí bảo dưỡng hàng năm
Chi phí gián tiếp
 • Chi phí đào tạo ban đầu và trong quá trình
 • Chi phí thuê đất, nhà xưởng
 • Chi phí thuê nhân công
 • Chi phí điện nước và vận chuyển
 • Các chi phí quản hành chính khác
Các chi phí này được tính toán trên cơ sở lạm phát hàng năm.

Bước 2: Tính toán các lợi ích

Các lợi ích có thể là:
 • Tăng sản lượng, năng suất
 • Giảm tồn kho nguyên liệu, thành phẩm
 • Giảm giá nhân công
 • Giảm giá chuỗi cung ứng
 • Giảm thuế hay các loại phí

Bước 3: Tính toán theo thời gian

Dòng tiền là yếu tố cực kỳ quan trong trong thế giới kinh doanh và việc phân tích có thể ứng dụng Microsoft Excel để xác định dòng tiền theo thời gian.

CBA

Xác định Lợi ích ròng cho từng năm

D4: =C4-B4

Tính hệ số chiết khấu từng năm

E4: =1/(1+$B$18)^A4

Tính tổng lợi ích cho mỗi năm

F4: =D4*E4
...
Công thức:
CBA
Giá trị:
CBA

Keywords: Bài tập phân tích Chi phí lợi ích

TOP