EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 1

Hàm SUM và công thức cộng các ô

Excel cung cấp nhiều hàm số định nghĩa sẵn để người dùng sử dụng. Làm phép tính với dữ liệu trong các ô trong bảng tính của Excel rất dễ và không cần phải máy tính cầm tay.

Có nhiều cách để tạo một công thức tính trên cùng một số liệu và cho cùng một kết quả. Thí dụ:

 • A1 có giá trị là 5
 • A2 có giá trị là 10

  Tính tổng của A1 và A2 chứa kết quả trong A3. Nhập vào A3 theo các cách dưới đây, kết quả A3 là 15:

  Cách 1:

  =A1+A2

  Cách 2:

  =SUM(A1,A2)

  Cách 3:

  =SUM(A1:A2)

 • Giải thích

  Cách 1: Nhập công thức trực tiếp và sử dụng phép toán +.

  Cách 2: Nhập công thức sử dụng hàm SUM. Hàm này cộng giá trị các ô A1 và A2. Giữa các ô có dấu phẩy.

  Cách 3: Nhập công thức sử dụng hàm SUM. Hàm này cộng giá trị các ô trong vùng A1:A2.

  Quy tắc khi nhập liệu là hàm và phép tính: Dấu = đứng trước biểu thức hay hàm.


  AutoSum và nhập hàm qua menu: Insert\Function

  Sử dụng AutoSum để tính tổng. Nhấn vào trên thanh công cụ. Người dùng có thể phải điều chỉnh vùng cần thực hiện phép tính.

  Hoặc có thể chọn ô cần tính sau đó nhấn vào Insert\Function...

  Hàm SUM sử dụng với nhiều tham số hỗn hợp:

  =A1+SUM(A2,B1:B10)


  Keywords: Hàm SUM và công thức cộng các ô

  TOP