Excel: Chèn đồ thị và ảnh Chèn đồ thị và ảnh

Ảnh và đồ thị là một phần rất quan trọng và có thể nói là then chốt trong việc ứng dụng trình diễn powerpoint. Việc sử dụng hình ảnh và đồ thị mang lại hiệu quả hơn nhiều so với văn bản thuần túy.

Có thể tạo đồ thị trực tiếp trong PowerPoint, hoặc copy đồ thị từ Excel sang. Đồ thị có thể được sao chép để chuyển sang dạng ảnh.

1) Chèn một đồ thị: Chọn Insert > Chart. Sau đó bấm phím phải để thực hiện các sửa đổi cho đồ thị và thay đổi số liệu trong Datasheet.

Excel - Làm việc với văn bản

2) Chèn một đồ thị từ Excel: Thực hiện phần này tương đối đơn giản là copy đồ thị trong excel (Ctrl+C), sau đó trở về PowerPoint chọn Paste.

Copy trong Excel file

Excel - Làm việc với văn bản

Paste vào PowerPoint

Excel - Làm việc với văn bản

Sau khi Paste ta có hình đươi đây. Nhận thấy là ta có thể nháy kép vào đồ thị để tiến hành sửa đổi.

Excel - Làm việc với văn bản

3) Chèn một đồ thị từ Excel dưới dạng file ảnh.

Thực hiện như bước 2 ở trên, khi Paste vào PowerPoint thì chọn Edit > Paste Specials

Excel - Làm việc với văn bản

Nhấn OK ta có hình dưới. Trong trường hợp này đồ thị chuyển thành file ảnh và ta không thể chỉnh sửa.

Excel - Làm việc với văn bản

4) Chèn ảnh từ file ảnh.

Chọn Insert > Picture > From File, sau đó chọn file ảnh, bấm Insert. Kết quả tương tự như phần 3).

TOP