Thực hành PowerPoint trên SkyDoc.vn:
Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hành.

Nội dung phù hợp với Microsoft Office PowerPoint 2003


Sử dụng PowerPoint để:

 • Tổ chức các thông tin cần truyền tải tới người nghe.
 • Giúp cho việc trình bày dễ dàng hơn, người nghe dễ nắm bắt nội dung hơn.
 • Công cụ trợ giúp người trình bày.

-Như vậy PowerPoint là một công cụ trợ giúp người trình bày thuận tiện hơn, thông tin có tổ chức hơn và minh bạch hơn.

-Khi đã biết cách tạo ra file PowerPoint thì người dùng cũng cần nắm được làm thế nào để tạo ra được một file PowerPoint có chất lượng khi trình bày cho người khác nghe.

Vì thế tài liệu này sẽ tập trung vào 2 mục:

  1) Cách tạo ra một file PowerPoint

  2) Tổ chức nội dung hợp lý và phương pháp trình bày.

1) Phương pháp chuẩn bị nội dung

-Khi chuẩn bị nội dung file, tại mỗi trang (slide) ta cần tự hỏi thông tin chính cần truyền tải đến người nghe ở trang này là gì? Bởi vì đối tượng phục vụ là người nghe - có thể là giáo viên, học sinh, công nhân viên, ban giám đốc, các bạn trong lớp...

2) Phương pháp tổ chức nội dung

  -Sử dụng từ mô tả nội dung rõ ràng.

  -Các nội dung được nối tiếp nhau một cách hợp lý.

  -Không đưa quá nhiều nội dung vào một slide.

  -Các nội dung khác nhau nên đặt trên các trang khác nhau.

  -Lưu ý dữ liệu số, dữ liệu văn bản, hình ảnh.

  -Trang đầu có thông tin về các phần sẽ được trình bày.

  -Font chữ và kích thước, màu sắc và màu nền.

  -Tránh đưa vào những gì mình không nắm rõ, từ viết tắt.

3) Phương pháp trình bày (trình diễn)

-Muốn trình bày tốt cần phải tập luyện. Phương pháp có thể đã có nhưng để biến thành kỹ năng thì cần thiết phải thực hành. Không nên nhìn màn hình rổi đọc nội dung trên slide vì điều đó sẽ làm cho người nghe không thoải mái. Trình bày đúng và sát nội dung hiển thị. Nói rõ ràng và đảm bảo tất cả mọi người có thể nghe thấy bạn. Quan sát người nghe khi trình bày để đảm bảo sự tập trung.

-Bắt đầu trình bày bằng cách lý giải mục đích và nội dung sẽ trình bày. Tiếp theo là trình bày chi tiết theo nội dung đã định, khi chuyển tiếp từ phần này sang phần khác có thể hỏi người nghe nếu có câu hỏi. Cuối bài trình bày tóm tắt lại nội dung chính. Cuối cùng là phần câu hỏi và trả lời.


Keywords: học powerpoint online; hướng dẫn sử dụng powerpoint; trình bày powerpoint; trình diễn powerpoint;

TOP