EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 1
Excel - Copy giá trị trong ô
  • Copy công thức trong ô có chứa công thức

Gõ vào giá trị như trong phần màu xanh dưới đây, sau đó đánh công thức:
  • Ô C1: =A1+B1
  • Ô C2: =A2+B2
Copy giá trị trong ô

Kết quả ô C1 và C2 như dưới đây:
Copy giá trị trong ô

Bây giờ copy giá trị trong ô C1 và C2 sang phần màu vàng:
  • Bôi đen ô C1:C2
  • Click chuột phải
  • Chọn Copy
  • Bấm vào C6
  • Bấm phím phải, chọn Paste Special...
  • Chọn tiếp Formula trong cửa sổ Paste Special
Trình tự các bước trên được minh họa dưới đây:
Copy giá trị trong ô

Copy giá trị trong ô

Copy giá trị trong ô

Copy giá trị trong ô
Kết quả công thức trong ô C1 và C2 đã được copy đến ô C6 và C7.TOP