SkyDoc truy cập tài liệu Online miễn phí! Hướng dẫn sử dụng và tài liệu tham khảo Excel, Access, PowerPoint, lập trình GCode CNC, Mach3 CNC...
Online: 1

Hướng dẫn sử dụng Excel

Phần cơ bản giới thiệu các đối tượng cơ bản trong Excel: ô, cột và hàng, bảng và tệp dữ liệu; các cài đặt và định dạng ngày tháng và số...; các thao tác soạn thảo cơ bản sao chép, cắt dán, lọc và sắp xếp, tìm kiếm và thay thế; các hàm cơ bản...

Phần nâng cao giới thiệu cách tổ chức và tổng hợp số liệu như Consolidate (bảng tổng hợp từ nhiều bảng tính hay file nguồn), Pivot Table (lập báo cáo tổng hợp theo các tiêu chí hay ràng buộc nào đó; viết và sử dụng Macro trên VBA... kèm theo phần tra cứu cách sử dụng các hàm Excel...

Hướng dẫn sử dụng Excel


Hướng dẫn sử dụng PowerPoint

PowerPoint là phần mềm trình diễn của Microsoft trên máy tính, là công cụ cho phép tạo và phối hợp các nội dung cần trình bày nhằm thể hiện và truyền đạt ý tưởng một cách sinh động và ấn tượng thông qua hình ảnh minh họa. Nó được sử dụng nhiều trong kinh doanh, đào tạo hay trong trường học.

Có thể tạo ra file trình diễn gồm: chữ, hình ảnh, âm thanh, đồ thị. Người dùng có thể dễ dàng di chuyển đến các nội dung cụ thể bằng các di chuyển qua lại giữa các slides. Các hiệu ứng khác nhau: màu sắc, cỡ và font chữ, các đường di chuyển, các chú thích và minh họa âm thanh hoặc hình ảnh có thể tạo ra các hiệu ứng tích cực thu hút sự chú ý của người nghe.

Hướng dẫn sử dụng PowerPoint

Keywords: SkyDoc cung cấp tài liệu Online miễn phí; Hướng dẫn sử dụng Excel, Access, Powerpoint, lập trình GCode CNC, Mach3...

TOP